Списание „Българска кардиология” излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България. От началото на излизането си списанието е важен форум на кардиологичната общност в България.
ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ