Контакти

Дружеството на кардиолозите в България е с нестопанска цел и е учредено през 1952 година.

Ние се опитваме да популяризираме най-новите постижения в областта на кардиологията, да съдействаме за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и да подпомагаме международните контакти на своите членове.  Основната ни дейност е насочена към организиране на множество международни и национални прояви, конгреси, курсове, семинари свързани с проблемите на кардиологията.

За кореспонденция:

Дружество на кардиолозите в България

София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 425

Телефон:  0889788446