Намаляване на преждевременната смърт от сърдечно-съдови заболявания с 30% до 2030 цели Националния план за сърдечно съдово здраве

Намаляване на преждевременната смърт от сърдечно-съдови заболявания с 30% до 2030 цели Националния план за сърдечно съдово здраве

Намаляване на преждевременната смърт от сърдечно-съдови заболявания с 30% до 2030 цели Националния план за сърдечно съдово здраве

Планът бе представен от ръководството на Дружеството на кардиолозите в
България на VI конгрес на Българския лекарски съюз

Да се намали с 30% предотвратимата смъртност до 2030 година, тъй като по този показател България оглавява негативната статистика на Европейския съюз е сред водещите приоритети на Националния план за сърдечно съдово здраве. Това заяви доц. д-р Васил Трайков - председател на Дружество на кардиолозите в България в рамките на VI Национален конгрес на Български лекарски съюз с международно участие на тема „Политики в здравеопазването”.
Той и проф. д-р Иван Груев, научен секретар на ДКБ, взеха участие в
специална сесия в рамките на конгреса на тема „Профилактика на
сърдечно-съдови заболявания“. Председателят на ДКБ доц. Васил Трайков
представи хронологията на създаване на плана, до къде са стигнали и как
ще предстои да бъде въведен и в България. Той разказа, че началото е
положено през юни 2020 г. от Европейското дружество по кардиология,
което създава документ с насоките, в които трябва да работим и в
резултат е учредена структура, обединяваща заинтересованите страни в
Алианс за сърдечно-съдово здраве. „Ще се стремим през 
застъпничество за националния  ни план да фокусираме общественото и институционалното внимание към сърдечно-съдовите заболявания, за да не допускаме възникването на болестност, както и да подобрим качеството на живота на болните“, заяви председателят на ДКБ.
Доц. Васил Трайков обърна внимание на целите на българския план за
сърдечно съдово здраве, сред които са превенцията на заболяванията с
водеща роля в Националната здравна стратегия, установяване на водещата
роля в процеса на дигиталните технологии и иновации, осигуряване на
ранна терапия в условията на персонализирана и висококачествена
медицина, ранна рехабилитация с оглед постигане на максимална
социализация на пациентите, като и въвеждане и стандартизиране на
оценката на качеството на живот на болните.
Научният секретар на ДКБ проф. Иван Груев обърна внимание на значението на превенцията и рехабилитацията на сърдечно съдовите заболявания в България. „Превенцията е основният фактор, на който се базира удължаването на продължителността на живота.”, заяви проф. Груев и акцентира върху поведенческите рискови фактори, а именно
нездравословното хранене, затлъстяването, тютюнопушенето и консумацията на алкохол. Той бе категоричен, че рехабилитацията е в основата на Европейския план с ясно разписани препоръки, които следва да приложим адаптирани в България.