ЛогоDKB_uslovia_ za_logoto_2015.pdf


УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТО НА ДКБ

В сила от 1 януари 2016 г.

Логото на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) е защитен знак, регистриран през 2011 год. в Националното патентно ведомство на Република България. 

Логото на ДКБ идентифицира научни и образователни изяви и публикации като свързани пряко с предмета на дейност на ДКБ.

Ползването на логото на ДКБ служи за ясен индикатор на участниците, спонсорите и изложителите за това, че изявата е оценена от Управителния съвет (УС) на ДКБ като полезна и се подкрепя от ДКБ. 

Ползването на логото на ДКБ се извършва при следните условия:

 1. За публикациите в списание „Българска кардиология“ и приложенията към него, за брандиране и издаване на материали на симпозиуми, конгреси, семинари, срещи и други работни форми, пряко организирани от ДКБ - безвъзмездно, неограничено, без други условия.
 2. За публикации и изяви на фармацевтичната и инструментална индустрия - по възмезден договор за всеки отделен конкретен случай, като ползването на логото се заплаща в размер на 3600 лв. с ДДС за еднократно ползване в печатно издание, и в размер на 9000 лв. с ДДС за еднократно ползване по време на симпозиуми, семинари и други работни форми;
  1. По изрично решение на УС за отделни случаи могат да бъдат прилагани и други цени;
  2. При подготовката на договора по т.2 Управителният съвет (УС) на ДКБ трябва да е запознат предварително със съдържанието на печатното издание/научната програма на изявата, и да е дал съгласие за сключване на конкретния договор.
 3. За научни изяви на работните групи на ДКБ и сродни дружества в областта на кардиологията - по безвъзмезден договор за всеки отделен конкретен случай.;
  1. При подготовката на договора по т.3 Управителният съвет (УС) на ДКБ трябва да е запознат предварително със съдържанието на научната програма на изявата и да е дал съгласие за сключване на конкретния договор;
  2. При сключване на безвъзмездния договор организаторите на изявата се задължават срещу безплатното ползване на логото на ДКБ да не изискват от членове на ДКБ такса за правоучастие в тази изява, както и да предоставят безвъзмездно всички презентации от изявата за качване в сървъра на ДКБ за дистанционно обучение на медицински специалисти.
 4. При нарушаване на условията и правилата за ползване на логото на ДКБ се прекратяват незабавно договорните и деловите отношения на ДКБ с лицата - нарушители. При по-тежки нарушения ДКБ си запазва правата да се обърне към компетентните държавни органи или към съда.