Теоретичен и практически еднодневен курс по трансезофагеална ехокардиография

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на обучение по трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ), организирано съвместно от Дружество на кардиолозите в България и Медицински Симулационен Тренировъчен Център към Медицински Университет – Пловдив, което ще се проведе на 22.06.2024 г. В рамките на събитието са предвидени встъпителна теоретична част, както и практическата част с възможност за използване на симулатор за извършване на трансезофагеална ехокардиография. Обучението е насочено към колеги в по-напреднал етап от специализация по кардиология и към кардиолози с интерес към приложението на ТЕЕ в клиничната практика. Събитието ще се проведе в Аудиторен комплекс на Медицински Университет – Пловдив, III етаж; гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А. Максималният възможен брой участници е 15 поради ограничения във връзка с практическото обучение. Тази година се предвижда събитието да бъде акредитирано от Български лекарски съюз. 

Регистрационни такси:

*безплатно за специализанти, членове на ДКБ с платен членски внос

* 50 лв. за специалисти, членове на ДКБ с платен членски внос

* 100 лв. за нечленове на ДКБ

 

Регистрацията става чрез изпращане на заявка за участие с посочване на три имена, УИН, колегия към БЛС, град, месторабота и телефон до:

mopsi.kazakova@gmail.com

+359 88 856 6280 - Лице за контакт: д-р Мария Василева

И заплащане на таксата по сметката на ДКБ/ с основание „такса курс ТЕЕ“/

SWIFT/BIC:     UNCRBGSF, Уникредит Булбанк

IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10


Програма на курса може да намерите тук: Програма_курс по трансезофагеална ехокардиография.pdf


С уважение,

Доц. д-р Васил Трайков, д.м. 

Председател на ДКБ 2022-2024

          

Д-р Долина Генчева, д.м.

Член на УС на ДКБ, организатор на курса