Дружество на кардиолозите взе участие във второто издание на Forbes Healthcare Summit 2024,

Дружество на кардиолозите взе участие във второто издание на Forbes Healthcare Summit 2024,

Основните приоритети в Националния план за сърдечно-съдово здраве
представи доц. Васил Трайков, председател на Дружеството на кардиолозите в България 2022-2024 в разговор с Христо Петров, редактор във Forbes по време на второто издание на Forbes Healthcare Summit 2024, което се провежда днес в София. Той припомни, че българският план се изготвя с подкрепата на Националния алианс за сърдечно-съдово здраве, който бе разширен и подписа Меморандум за сърдечно-съдово здраве през декември 2023 и се основава на общоевропейските усилия на Европейското дружество на кардиолозите и Европейския алианс.
Доц. Трайков акцентира, че основен приоритет на плана е да се редуцира
драстично преждевременната смъртност от сърдечно-съдови заболявания с 30% до 2030 година. Той анонсира инициативите за тазгодишния Световен ден на сърцето, където ще се търси подкрепа от Министерството на образованието, общините, ректорите на университет, директорите на
училища, учителите и родителите, за да навлезе обучението за опазване на
сърдечното здраве и контрола на рисковите фактори от най-ранна възраст.
Председателят на ДКБ подчерта важността от диалога с институциите в
България за ускоряване на дигитализацията в здравеопазването,
въвеждането на регистри, както и за съвместни усилия за подобряване на
превенцията, вторичната профилактика, ранната диагностика, навременното
лечение, рехабилитацията и проследяването на качеството на живот на
пациентите.